free website templates

Concepte Illa

AEROTÈRMIA + DOMÒTICA + SOLAR 

Les nostres premises principals són el Confort, l'Eficiència Energètica i l'origen Renovable. Amb aquests arguments a Illa Solar hem desenvolupat el concepte Illa, 
ideat per obtenir el màxim nivell de confort per a l'usuari amb el mínim cost energètic, combinant les tecnologies i solucions més eficients.

Mobirise

Aerotèrmia

El sistema de generació de Calor + Fred + ACS més eficient.
Amb un sol equip podem generar Calefacció per a sòl radiant, Refrigeració per a climatització amb fancoils i Aigua calenta sanitària (ACS), amb el mínim consum energètic.

Amb uns rendiments entre el 250 i el 500%. 

Mobirise

Calefacció

Els nostres clients gasten en electricitat 80 cèntims d'euro per metre quadrat d'habitatge el pitjor mes.
Un habitatge de 100m2 gasta 80€ el pitjor més de l'any en calefacció 24 hores !

Mobirise

Climatització

El cost elèctric en generació de fred suposa uns 90 cèntims d'euro per m2, el mes més calurós, amb 24 hores de climatització !
No és l' utilització més habitual, el fet de tenir 24 hores l'aire condicionat en marxa, però és totalment viable econòmicament.

Mobirise

ACS

Es pot combinar la producció d'ACS amb Solar Tèrmica o amb Fotovoltaica, encara que nosaltres recomanam la Fotovoltaica ja que no sols podem estalviar en el consum de l'Aerotèrmia sino que l'estalvi és efectiu per a tot el consum elèctric de la casa.

Perquè escollir Illa Solar?

12+1

Anys

Aquests són els anys que duim treballant i fent instal.lacions per tota Mallorca.

+600

kW renovables instal.lats

Entre instal.lacions solars fotovoltaiques, tèrmiques i Aerotèrmies.

+120

Clients

Més de 120 clients satisfets amb el nostre treball i que ens ho agraeixen dia a dia, quan veuen l'estalvi i el confort que obtenen amb les nostres instal.lacions.

Energia Solar

A Illa Solar estam especialitzats en qualsevol sistema renovable solar.

Solar Fotovoltaica Aïllada

Fa més de 12 anys que instal.lam sistemes solars aïllats. Des de fa dos anys ja sols instal.lam sistemes d'acumulació amb bateries de LITI

Solar per Autoconsum

Les nostres instal.lacions tant monofàsiques com trifàsiques les recomanam amb inversors Híbrids per tal de poder incorporar bateries de LITI, tant ara com en el futur

Mobirise

Solar tèrmica

Les nostres instal.lacions solar tèrmiques han estat un referent a les Illes, des de Camps de Futbol, Poliesportius, Blocs de vivendes ...

Aplicacions especials

Els nostres amplis coneixements en Solar fan que poguem abordar qualsevol tipus de projecte per complexe que sigui

Domòtica

Desenvolupam projectes tant per a vivendes particulars com per a aplicacions industrials, de la mà del nostre partner LOXONE

Domèstics

Integració domòtica de tots els aspectes possibles de control d'habitatges unifamiliars, control de clima com a base, control de sala de màquines i aports renovables; solar/Aerotèrmia, control d'il.luminació, persianes i ombrejat automàtic, alarmes tècniques; d'intrusió, d'incendis, d'inundació, audio multiroom ...

Industrials

Automatització industrial o Inmòtica a qualsevol nivell, des de control de sales de màquines, a ambients, zonificació, controls per hotels.
Com a projectes industrials de referència tenim el Campus Esport i la Piscina Municipal d'Inca. 

Mobirise

Gaudeix de la visita guiada d'una Smart Home i descobreix com s'aconsegueixen l'estalvi en temps i energía gràcies a les funcions automàtiques.

Darreres feines de referència

Enumeram algunes de les nostres darreres feines més rellevants

Showrroom de Vaillant a la UIB

Illa Solar ha estat l'encarregada de fer la instal.lació de la sala de demostracions que Vaillant ha cedit a la FUEIB, per tal de climatitzar part de la residència d'estudiants de la UIB.

Control de la Piscina Municipal d'Inca

Hem instal.lat un sistema de control integral domòtic per tal de gestionar la sala de màquines de la piscina municipal d'Inca, producció d'ACS amb panells solars, dues calderes de gas, deshumectadora de 300KW, climatització tant de l'aigua com de l'ambient de les piscines, generació d'ACS ...

Campus Esport

A part de la renovació del 70% dels panells solar tèrmics, també vam realitzar la renovació del sistema de control de la producció d'ACS de la sala de màquinas, amb sistemes LOXONE. Controlam l'aportació del district heating del Parc Bit, dues calderes de Gas i els panells solars tèrmics. A més monitoritzam els paràmetres d'ambient de la piscina.

Autoconsums amb Bateries de LITI

A dia d'avui duim un total de 33 KWp instal.lats en instal.lacions solars d'Autoconsum 100% legals amb o sense sense bateries de LITI 

Projecte integral Aerotèrmia + Domòtica

Acabam d'entregar el darrer xalet amb sistema integral domòtic per control del clima, piscina, cortines, iluminació, alarma i sala de màquines, composta per una caldera d'Aerotèrmia VAILLANT 155/2 de 16 KW tèrmics per a la generació de calor a través de sòl radiant, fred per fancoils i ACS.

Inversor de 15Kw + 20Kwh de LITI en vivenda Aïllada

Acabam d'instal.lar un inversor Victron monofàssic de 15 KW , 5 KWp en plaques de 360W i un rack de 20 KWh en bateries de LITI per una vivenda Aïllada.

Autoconsum Fotovoltaic trifàssic FRONIUS de 5 KW i 11,5 KW de LITI HV d'Alt Voltatge

Instal.lació per autoconsum a vivenda conectada a xarxa dotada de 5 KWp en plaques, inversor trifàssic Híbrid Fronius Symo de 5 KW i 11,5 KWh en bateries de LITI HV BYD.

Confiam en les grans marques
i elles confien en nosaltres

Som instal.ladors autoritzats de la majoria de marques que instal.lam

Contacta amb nosaltres

Mobirise

Contacte

Phone: +34 666 988 670
Whatsapp: +34 666 988 670