Mobirise

Concepte Illa

Les nostres premises principals són el Confort, l'Eficiència Energètica i l'origen Renovable. Amb aquests arguments a Illa Solar hem desenvolupat el concepte Illa, 
ideat per obtenir el màxim nivell de confort per a l'usuari amb el mínim cost energètic, combinant les tecnologies i solucions més eficients.

AEROTÈRMIA + DOMÒTICA + SOLAR 

Mobirise

Aerotèrmia

El sistema de generació de Calor + Fred + ACS més eficient.
Amb un sol equip podem generar Calefacció per a sòl radiant, Refrigeració per a climatització amb fan-coils i Aigua calenta sanitària (ACS), amb el mínim consum energètic. 

Mobirise

Calefacció

Els nostres clients gasten en electricitat al voltant de 80 cèntims d'euro per metre quadrat d'habitatge cada mes.
Un habitatge de 100m2 gasta 80€ al més en calefacció 24 hores !

Mobirise

Climatització

El cost elèctric en generació de fred suposa uns 90 cèntims d'euro per m2 cada mes, el mes més calurós, per 24 hores de fred!
No és l' utilització més habitual, el fet de tenir 24 hores l'aire condicionat en marxa, però és totalment possible.

Mobirise

ACS

Es pot combinar la producció d'ACS amb Solar Tèrmica o amb Fotovoltaica, encara que nosaltres recomanam la Fotovoltaica ja que no sols podem estalviar en el consum de l'Aerotèrmia sino que l'estalvi és efectiu per a tot el consum elèctric de la casa.

Energia Solar

A Illa Solar estam especialitzats en qualsevol sistema renovable solar.

Solar Fotovoltaica Aïllada

Fa més de 12 anys que instal.lam sistemes solars aïllats. Des de fa dos anys ja sols instal.lam sistemes d'acumulació amb bateries de LITI

Solar per Autoconsum

Les nostres instal.lacions tant monofàsiques com trifàsiques les recomanam amb inversors Híbrids per tal de poder incorporar bateries de LITI, tant ara com més endavant 

Mobirise

Solar tèrmica

Les nostres instal.lacions solar tèrmiques han estat un referent a les Illes, des de Camps de Futbol, Poliesportius, Blocs de vivendes ...

Aplicacions especials

Els nostres amplis coneixements en Solar fan que poguem abordar qualsevol tipus de projecte per complexe que sigui

Domòtica

Desenvolupam projectes tant per a vivendes particulars com per a aplicacions industrials, de la mà del nostre partner LOXONE

Domèstics

Integració domòtica de tots els aspectes possibles de control d'habitatges unifamiliars, control de clima com a base, control de sala de màquines i aports renovables; solar/Aerotèrmia, control d'il.luminació, persianes i ombrejat automàtic, alarmes tècniques; d'intrusió, d'incendis, d'inundació, audio multiroom ...

Industrials

Automatització industrial o Inmòtica a qualsevol nivell, des de control de sales de màquines, a ambients, zonificació, controls per hotels.
Com a projectes industrials de referència tenim el Campus Esport i la Piscina Municipal d'Inca. 

Mobirise

Darreres feines de referència

Enumeram algunes de les nostres darreres feines més rellevants

Showrroom de Vaillant a la UIB

Illa Solar ha estat l'encarregada de fer la instal.lació de la sala de demostracions que Vaillant ha cedit a la FUEIB, per tal de climatitzar part de la residència d'estudiants de la UIB.

Control de la Piscina Municipal d'Inca

Hem instal.lat un sistema de control integral domòtic per tal de gestionar la sala de màquines de la piscina municipal d'Inca, producció d'ACS amb panells solars, dues calderes de gas, deshumectadora de 300KW, climatització tant de l'aigua com de l'ambient de les piscines, generació d'ACS ...

Campus Esport

A part de la renovació del 70% dels panells solar tèrmics, també vam realitzar la renovació del sistema de control de la producció d'ACS de la sala de màquinas, amb sistemes LOXONE. Controlam l'aportació del district heating del Parc Bit, dues calderes de Gas i els panells solars tèrmics. A més monitoritzam els paràmetres d'ambient de la piscina.

Autoconsums amb Bateries de LITI

A dia d'avui duim un total de 33 KWp instal.lats en instal.lacions solars d'Autoconsum 100% legals amb o sense sense bateries de LITI 

Projecte integral Aerotèrmia + Domòtica

Acabam d'entregar el darrer xalet amb sistema integral domòtic per control del clima, piscina, cortines, iluminació, alarma i sala de màquines, composta per una caldera d'Aerotèrmia VAILLANT 155/2 de 16 KW tèrmics per a la generació de calor a través de sòl radiant, fred per fancoils i ACS.

Confiam en les grans marques
i elles confien en nosaltres

Som instal.ladors autoritzats de la majoria de marques que instal.lam

Contacta amb nosaltres

Mobirise

Contacte

Email: tiamelis@illasolar.com
Phone: +34 666 988 670
Whatsapp: +34 666 988 670